Deluxe Room

Date-Check-In
Date-Check-Out
Deluxe Rooms
Banito Beach Resort:Location

 

:: ทางรถโดยสาร ::
สถานีขนส่งสายใต้: 02-435-5105
ค่าโดยสารประมาณ 225 บาท/คน นั่งรถโดยสารบางสะพานทัวร์ ลงปลายทางที่ บ้านกรูด แล้วต่อรถสามล้อเข้ามายังรีสอร์ท หรือเลือกบริการให้ทางรีสอร์ทนำรถไปรับ รถโดยสารไปบ้านกรูดออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุกๆ 1 ชั่วโมง

:: ทางรถไฟ ::
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ลงปลายทางที่สถานีบ้านกรูด แล้วต่อรถสามล้อเข้ามายัง รีสอร์ท หรือเลือกบริการให้ทางรีสอร์ทนำรถไปรับ

สถานีหัวลำโพง 02-220-4272
ฮอตไลน์: 1690
เว็บไซต์ : http://www.railway.co.th

:: ทางรถยนต์ ::
ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4 สู่ถนนเพชรเกษม จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 367 ให้สังเกตจะมีป้ายปั้มน้ำมันปตท. ให้เลี้ยวซ้ายขับไปตามถนนบ้านกรูดประมาณ 9 กิโลเมตร หลังจากนั้นเลี้ยวขวาขับเลาะริมหาดประมาณ 1 กิโลเมตร

:: บริการรับ-ส่ง ::
ทางรีสอร์ทมีบริการรับจากสนามบินดอนเมืองไปส่งที่รีสอร์ท ค่าบริการ 5,000 บาท ต่อเที่ยว (รถนั่งได้สูงสุด 8 คน )

* โปรดส่งแฟกซ์รายละเอียดให้ไปรับ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ที่เบอร์ 032-695-282

หมายเหตุ : บริการรับ-ส่งพื้นที่ใกล้เคียงรีสอร์ท:
- สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟบางสะพาน ถึงรีสอร์ท = 500 บาท/เที่ยว
- แยกบ้านกรูด ถึงรีสอร์ท = 300 บาท/เที่ยว
- สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟบ้านกรูด (ตลาดบ้านกรูด) ถึงรีสอร์ท = ฟรี :)

:: ติดต่อเรา ::

สำนักงานที่รีสอร์ท:
283 ถ.กลางอ่าว บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์: 085-3750625, 081-8661354
แฟกซ์: 02-1161062

อีเมลล์: banitobeach@gmail.com

English Version
Rights Reserved to Banito Beach Resort 2005-06 | Design & development by Nzone
Banito Beach Accommodations Rates Facilities Location Sight-Seeing Photo Gallery Promotion Newsletter